About Us

 

ماموریت

ماموریت ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان فراهم کردن محصولات با کیفیت و کمیت بالا برای مشتریان خود است. همچنین ما با فراهم کردن تست های آزمایشگاهی جامع با کیفیت بالا و با تمرکز بر بیماران و ارائه مشاوره های تخصصی در قالب پزشکی شخصی می کوشیم تا به مراقبت بهینه از بیماران بپردازیم.

 

هدف

افق نگاه ما در راستای تبدیل شدن به یک شرکت مستقل تولیدی و توزیع کننده در خاورمیانه و کشورهای دیگر است.

ما با حفظ ارزش ها و توسعه و پرورش یک نگاه بلند مدت استراتژیک که شرکت را سوق می دهد به سمت توسعه و رشد و سود آوری ، با نو آوری های مستمر و بهبود عملکرد عملیاتی و سازمانی، با هدف پیشی گرفتن ازشرکت های مشابه خود، درراستای بهره وری هرچه بیشتر بیماران و مشتریان خود ازبهترین مزایا می کوشیم.

 

 

Copyright © 2013 - 2016 Araadin Company